Urząd Miejski w Andrychowie

Zasady dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Zasady dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

AAA

Zasady zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 sierpnia 2009 r.(Dz.U. z 2009r. Nr 139 poz.1141 z póżn.zm). Zawiera ono szczegółowy wykaz refundowanych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokość refundacji oraz okresów ich użytkowania.

Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na określony czas i w różnej wysokości( 100, 70 lub 50 procent limitu ceny).

Do przedmiotów ortopedycznych zaliczamy np. foteliki dla dziecka do siedzenia, indywidualne przedmioty pionizujące, pełzak do raczkowania, wózki inwalidzkie (dla dzieci i dorosłych), balkoniki i podpórki do chodzenia, ortezy kończyn i inne.

Natomiast do środków pomocniczych możemy zaliczyć pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, cewniki, poduszki przeciwodleżynowe, materace przeciwodleżynowe i inne.

Wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wraz z kwotami dofinansowania znajduje się na stronie http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=383&ml=pl&mi=383&mx=0&mt=&my=635&ma=013519

Krok po kroku – dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych z NFZ.

 • Zlecenie od lekarza pierwszego kontaktu lub innego specjalisty na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (lekarz pierwszego kontaktu może wystawić zlecenie tylko na niektóre przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze)
 • Otrzymane zlecenie lekarskie należy potwierdzić w Punkcie Ewidencyjno – Informacyjnym małopolskiego oddziału NFZ, który mieści się w Przychodni ZZOZ w Wadowicach, ul.Karmelicka 5
 • W sklepie medycznym można zrealizować potwierdzone zlecenie lub starać się o zwiększenie środków na zalecony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy poprzez dofinansowanie ze środków PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach (PCPR).

O dofinansowanie można ubiegać się jeśli średni miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia - na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia - w przypadku osoby samotnej.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

 • 100% zapłaconej kwoty udziału własnego (jeśli cena nie przekroczyła wyznaczonego przez NFZ limitu na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy);
 • 150% kwoty limitu jaki został wyznaczony przez NFZ na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy (jeśli cena zakupu przekroczyła limit ustalony przez NFZ)

Np. limit na wózek inwalidzki dziecięcy wyznaczony przez NFZ wynosi 1800 zł. Dofinansowanie ze środków PFRON można uzyskać w wysokości150% tego limitu czyli 2700 zł. Na zakup wózka możemy, więc uzyskać max. dofinansowanie w wysokości 4500 zł. (1800zł.-NFZ + 2700zł.-PFRON).

Aby otrzymać powyższe dofinansowanie ze środków PFRON należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach wymagane dokumenty.

Krok po kroku – dofinansowanie ze środków PFRON do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

 • Wypełnienie i złożenie wniosku (można go pobrać ze strony http://www.pcpr-wadowice.pl/index.php/wnioski-do-pobrania ) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
 • Oświadczenie o wysokości dochodu.
 • Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • Faktura ze sklepu medycznego na odebrany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy (faktura musi zawierać informację o wartości wpłaty własnej i wartości refundacji NFZ) lub oferta cenowa dotycząca danego przedmiotu, sprzętu.
 • Kserokopia potwierdzonego zlecenia lekarskiego o którym pisaliśmy powyżej.
 • Upoważnienie (gdy składamy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej).
nasza klasa
© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)